Advies en implementatie order- en capaciteitsplanning voor de teams Onderhoud en Storingen binnen 6 landelijke regio’s (Enexis)

Energie
2013

Programmamanager implementatie software pakket t.b.v. de samenwerkende infrapartijen (sYnfra).

Energie
2011

Programmamanager “Aannemersbeleid” resulterend in een nieuw bestek met aanbestedingsprocedure (sYnfra).

Energie
2011

Advies en implementatie van een geïntegreerde management rapportage voor 2 Business Units (Enexis).

Energie
2010